‘Primeval’ — Genesis 1-11

Week 1: “In the Beginning” — Genesis 1:1-2:3

Week 2: “The Garden” — Genesis 2:4-17

Week 3: “A Suitable Helper” — Genesis 2:18-25

Week 4: “The Fall” — Genesis 3:1-24

Week 5: “The Fallout” — Genesis 4:1-16

Week 6: “Two Legacies” — Genesis 4:17-5:32

Week 7: “Two Hearts” — Genesis 6:1-8

Week 8: “The Flood” — Genesis 6:9-8:22

Week 9: “A New Beginning” — Genesis 9

Week 10: “The City of Man” — Genesis 11:1-9